Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania


Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania tymczasowego aresztowania. Wykaz ważniejszych unijny kodeks celny procedury aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości. Wykaz chorób zawodowych. Wykaz zagrożeń, przy jakich wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej. Ramowe programy szkolenia z aspektu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy dodatkowo biur terenowych PIP. Urzędy Dozoru Technicznego. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykaz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Wykaz wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych. Po intensywnym wdrażaniu podstawowych obowiązków określonych w RODO, tak by zdążyć przed maja r., przyszedł okres na stałe wykonywanie bieżących obowiązków określonych w RODO, jakie wymagają systematycznego i metodycznego podejścia. Szczególnie ważne pozostają obowiązki powiązane z szacowaniem niebezpieczeństwa na rzecz praw i wolności osób, jakich dane dotyczą, tym bardziej, że to szacowanie różni się w zależności od rodzaju obowiązku. Właśnie problemy powiązane z tymi stałymi obowiązkami będą przedmiotem listopadowego Forum ADO/IOD. W związku ze z mianami w prawie i zastąpieniu administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) przez inspektora ochrony danych (IOD) zarówno Forum ADO/IOD zmodyfikowało swoją nazwę. Formuła wydarzenia pozostaje jednak niezmieniona – Forum od kilkunastu lat pełni rolę miejsca wymiany znajomości i poglądów na w najwyższym stopniu aktualne i rzeczowe problemy ochrony danych osobowych. Aktualny stan prac legislacyjnych i regulacyjnych w obszarze ochrony danych osobowych. Dobór środków zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego danych osobowych – metody wykonania obowiązku i jego rozliczenia. Monitorowanie przez inspektora ochrony danych przestrzegania artykułów RODO dodatkowo innych artykułów o ochronie danych osobowych – sposoby realizacji zadania. Metody szacowania niebezpieczeństwa przy naruszeniach ochrony danych. Praktyczne problemy realizacji żądań osób, jakich dane dotyczą: przygotowanie jednostki organizacyjnej do rozpatrywania żądań osób, których dane dotyczą osób. Etapy rozpatrywania żądań - pogrupowanie żądań. Wnioski, których rozpatrzenie wymaga znacznego nakładu. Prawo do kopii danych osobowych a otrzymanie dokumentów z danymi. Obowiązek komunikacji z osoba, której dane dotyczą. Przykład odpowiedzi odmownie załatwiającej żądanie. Tworzenie tabeli retencyjnej przetwarzania danych osobowych wykonującej zasadę ograniczenia przechowywania, o której mowa w art. ust. lit e) RODO: Zakres przedmiotowy polityki retencyjnej (polityki przechowywania danych osobowych). Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych. Ustalanie okresu przechowywania danych na podstawie okresu przedawnienia roszczeń. Zmiana ustalonego wcześniej okresu przechowywania. Spójność tabeli retencyjnej z inną dokumentacją przetwarzania danych osobowych. Ocena skutków na rzecz ochrony danych – case study. Szacowanie niebezpieczeństwa oraz przeprowadzanie oceny.

Komentarze: 2


noavatar.png
Krzysztof Lisowski nauczyciel 2020-05-10

świetne punkty, po prostu zdobyłeś nowego czytelnika. Co byś polecił, abyś napisał, że zrobiłeś parę dni temu? Jakieś pewne?

noavatar.png
Konstancja Lillo 2020-05-29

Jest wiele do zidentyfikowania na ten temat. Myślę, że zrobiłeś też kilka dobrych punktów w funkcjach