Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – ustawa regulująca prawo wyborcze w Polsce. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za wykroczenia i niektóre przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 roku. Wcześniejsze ustawy dotyczące wyborów zostały uchylone zgodnie z art. 10 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.

 

USTAWA
Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R.

 


KODEKS WYBORCZY


(stan prawny na dzień 29 grudnia 2021 r.)

 

 


tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym

TPL_BACKTOTOP