Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) – stały (od 1991) najwyższy organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów (do Sejmu i Senatu, Prezydenta, do organów samorządu terytorialnego i Parlamentu Europejskiego) oraz referendów (ogólnokrajowych i lokalnych) w Polsce.

Przepisy normujące działalność PKW znajdują się w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (art. 157–165).

Obsługę Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze (KBW).

Siedziba PKW znajduje się w zespole budynków Kancelarii Prezydenta przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie, w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu i Senatu.

 

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 • Sylwester Marciniak

  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 • Zbigniew Cieślak

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

 • Wojciech Sych

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego

 

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 • Ryszard Balicki

 • Liwiusz Laska

 • Dariusz Lasocki

 • Maciej Miłosz

 • Arkadiusz Pikulik

 • Konrad Składowski

 

SEKRETARZ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 • Magdalena Pietrzak

  Szef Krajowego Biura Wyborczego

   

  źróło: https://pkw.gov.pl/

TPL_BACKTOTOP