JRWA w koronawirus zasady ogólne w zakresie porządkowania


JRWA w koronawirus zasady ogólne w zakresie porządkowania dokumentacji artykuły zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej znajomości naszych prelegentów. Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Artykuły zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych. Głównym celem artykułu jest przybliżenie zasad archiwizacji dokumentacji w postaci tradycyjnej (nieelektronicznej) pogrupowanej w akta spraw, w zbiory dokumentacji nietworzącej akt spraw dodatkowo takiej, która nie jest poukładana i uporządkowana. By jednak było to możliwe, niezbędne jest pozyskanie praktycznej wiedzy o zasadach rejestracji i prowadzenia akt spraw także dokumentacji nietworzącej akt spraw. Z tego względu artykułu podzielone jest na dwie części: pierwsza dotycząca bieżącej obsługi spraw i dokumentów, a druga – zasadom porządkowania dokumentacji i jej archiwizacji. Celowo w zakresie artykułu koncentrujemy się na dokumentacji w postaci papierowej, ponieważ w obszernej mierze to ona pozostaje w wielu budowa znaku sprawy i znaku pisma w oparciu o JRWA miejscach nieuporządkowana i niezewidencjonowana. Dodatkowo obecnie może zaistnieć pilna potrzeba jej zabezpieczenia w związku z określanie kwalifikacji archiwalnej dokumentacji i jej czasu przechowywania zaprzestaniem aktywności przez niektóre podmioty. Do udziału zapraszamy: koordynatorów czynności kancelaryjnych; archiwistów i zarządców dokumentacji; urzędników; pracowników zobowiązanych do uporządkowania i archiwizacji dokumentacji. Dla analityków z obszaru zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, systemów workflow, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych.