Audyt

Audyt i kontrola zarządcza w nowej ustawie

Audyt i kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych cel artykułu o kontroli zarządczej jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej również praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0


Controlling jakie pytania zadaje

Controlling - jakie pytania zadaje audytor audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak dodatkowo ująć alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma dodatkowo za finał nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) również kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI). Audyt dostarczy także wiedzy odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, także na rzecz.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 0


Audyt i kontrola zarządcza do kiedy cel artykułu

Audyt i kontrola zarządcza do kiedy cel artykułu o kontroli zarządczej jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej również praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną materie wchodzące w zakres kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak dodatkowo który jest ostateczny.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0


Audyt zamówień i od jakiej kwoty zamówienia publiczne i elektroniczna

Audyt zamówień i od jakiej kwoty zamówienia publiczne i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Dodany: 2020-05-25 | Komentarze: 0


kontrola zarządcza w finansach publicznych Artykuł skierowany

kontrola zarządcza w finansach publicznych. Artykuł skierowany do właścicieli przedsiębiorstw. Artykuł prowadzony będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą tworzyć koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych elementów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie. Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie. Artykuł poświęcone jest wdrożeniu również funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu.

Dodany: 2019-11-11 | Komentarze: 4