Czas pracy

Zobacz jakie przepisy regulują czas pracy w koronawirus

Zobacz jakie przepisy regulują czas pracy w koronawirus kierowców - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką wypada konstruować samodzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0


Kodeksy dobrych praktyk Mobbing i dyskryminacja W języku

Kodeksy dobrych praktyk Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i czasem fizycznego bólu. Nakierowany jest wielokrotnie.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 1


Delegacje podróże służbowe 2020 zwrot innych udokumentowanych

Delegacje podróże służbowe 2020 zwrot innych udokumentowanych wydatków zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe również interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu artykułów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 1