Finanse

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi.

Dodany: 2020-03-06 | Komentarze: 2


rynki finansowe i Finanse publiczne

rynki finansowe i Finanse publiczne w 2020 roku i i Wskaźniki opłacalności ROE. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od więcej niż lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił przedtem co najmniej nieco tysięcy osób.

Dodany: 2020-02-18 | Komentarze: 2