rynki finansowe i Finanse publiczne


rynki finansowe i Finanse publiczne w 2020 roku i i Wskaźniki opłacalności ROE. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od więcej niż lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił przedtem co najmniej nieco tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji książkowej branżowych dodatkowo książek, w tym : Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i lex. Książka dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest także współautorem książki: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy dla właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów niebezpieczeństwa kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych wzorów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za stopień wskaźników finansowych, w jaki sposób i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i akty prawne : rozbiór pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, czym są finanse publiczne NOPAT, wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie finanse publiczne w gospodarce rynkowej także (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa przybory oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa na podstawie scoringu. Test narzędzia na kilku przykładach.

Komentarze: 2


noavatar.png
Andrzej Patulski autorytet w dziedzinie wynagradzania 2020-05-17

Łał! Dziękuję Ci! Nieustannie muszę pisać na swoim blogu coś takiego. Czy mogę podzielić fragment swojego posta na mój blog?

noavatar.png
Łukasz Prasołek pracownik Ubezpieczeń Społecznych 2020-05-26

Dziękuję, Właśnie szukałem informacji w przybliżeniu tego tematu przez długi czas, a twoje największe odkryto do tej pory. Ale co dotyczy dolnej linii? Czy jesteś pewny co do źródła?