Inne

Umowa co musi zawierać umowa deweloperska

Umowa - co musi zawierać umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, niemniej jednak też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej

Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac –.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych

Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych ani pozostałej dokumentacji pracowniczej oraz jakie są reguły ustalania okresu przechowywania takich dokumentów? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus jakie kryteria używać przy

Pracownik w koronawirus jakie kryteria używać przy doborze pracowników do zwolnień? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był obecny w.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa ustawa Oszustwa księgowe

wieloletnia prognoza finansowa ustawa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Korygowanie błędów wykrytych po zakończeniu roku

Korygowanie błędów wykrytych po zakończeniu roku, w którym powstały. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Darowizna na wydzielonym rachunku

Darowizna na wydzielonym rachunku dochodów. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna

czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna to Sposoby na integrację budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Legalna pobyt cudzoziemca Małżonkowie i dzieci

Legalna pobyt cudzoziemca Małżonkowie i dzieci obywateli RP cudzoziemcy wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0