Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej


Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy zarówno kadrę menedżerską podmiotów, których produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji jeżeli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który trybunał co to jest prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.