Zmiany w obszarze amortyzacji Kalkulacje


Zmiany w obszarze amortyzacji. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, specyfikacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem zmian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, by zagwarantować powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Dokumentacja podatkowa cen transferowych objaśnia wszystko o - Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji jaka stawka vat pkwiu cen transferowych to znaczy nowe przepisy o cenach transferowych stosujemy wstecz - Zakres powiązań kapitałowych. - zmiana w obszarze ustalania powiązań - Powiązania zarządczo-kontrolne - Powiązania majątkowe - Powiązania złączone ze stosunkiem pracy - Powiązania personalne – rodzinne - Charakter powiązań polskich a międzynarodowych - Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej pkwiu jak znaleźć od stycznia r. - Uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników - Wyodrębnienie nowego probierz przychodowo-kosztowego,- Obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych - Obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych - Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,- Obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia innymi słowy innymi umowami o podobnym charakterze,- termin podmiotów powiązanych na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego - Rodzaje powiązań - Powiązanie poprzez spółkę osobową - Powiązanie poprzez zakład - Obowiązki dokumentacyjne uczestników wspólnego przedsięwzięcia - Obowiązki dokumentacyjne powiązane z aktywnością w SSE - Zmiany w CIT od stycznia r. mające oddziaływanie na obowiązki dokumentacyjne podatników w cenach transferowych - Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych także rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych przychodów podatnika - przeróbka kodeksów ograniczających wysokość odliczanych odsetki także kodeksów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej - CFC - poprawki dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych - wprowadzenie artykułów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów stanowiących usługi niematerialne również zgrupowanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego pkwiu jaki vat w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości - Nowe źródło przychodów, zakaz kumulacji strat - Ograniczenia w zakresie kosztów finansowania dłużnego (w tym procent od pożyczek) zaliczanych do kosztów podatkowych - Ograniczenia w zakresie kosztów połączonych z zakupem niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym - Ograniczenia kosztów podatkowych względem kwot stanowiących podział wyniku finansowego - Zmiana limitu wartości środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych - przemiany w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - Zmiany w obszarze rozliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych - Możliwość szacowania wartości usług.

Komentarze: 2


noavatar.png
Stanisław Waltoś proces karny 2020-04-28

Cześć! Kocham twoje pismo tak bardzo! proporcje pozostajemy w kontakcie z Twoją pocztą w AOL? Potrzebuję eksperta w tej przestrzeni, aby rozwiązać mój problem. Może to ty! Mając nadzieję, że ci się spodoba.

noavatar.png
Remigiusz Doroto 2020-05-18

To był pierwszy raz, kiedy odwiedzałem stronę Twojej witryny do tej pory? Zdziwiłem się, że badania, jakie podjęłaś w celu stworzenia tego szczególnego charakteru, są niezwykłe. Świetna robota!