Akta osobowe zasady prowadzenia i przechowywania


Akta osobowe zasady prowadzenia i przechowywania i Celem wpisu na blogu jest przedstawienie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych kiedy zakładamy nowe akta osobowe akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania lub można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakim sposobem długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także w jaki sposób prawidłowo wykreślić z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt które akta osobowe przechowujemy 10 lat osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe normy prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy kiedy akta osobowe 10 lat dodatkowo przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała dokumentacja pracownicza w kwestiach związanych ze stosunkiem pracy.