wieloletnia prognoza finansowa 2020


wieloletnia prognoza finansowa 2020. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kto może płacić podatek rolny kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, wpływ na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): modernizacja wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej działanie na ocenę kondycji), rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i działanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” to znaczy „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na jak długo), odroczony taksa dochodowy (kiedy, dlaczego, działanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnorodnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co tak naprawdę znaczą), ogół zagadnień transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym termin cichych rezerw), segmenty aktywności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość podatek rolny jaki symbol formularza firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Komentarze: 3


noavatar.png
Jonatan Tworzysławie 2020-04-20

W tej witrynie uważam coś naprawdę wyjątkowego.

noavatar.png
Zdzisław Gołba prowadzi sprawy uczestników postępowania 2020-05-01

Niektóre naprawdę fantastyczne posty na blogu w tej witrynie, dzięki za wkład. "Konserwatem jest człowiek, który siedzi i myśli, głównie siedzi". przez Woodrow Wilson.

noavatar.png
Bartosz Rakoczy kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska 2020-05-08

Łał! Dziękuję Ci! Nieustannie muszę pisać na swoim blogu coś takiego. Czy mogę podzielić fragment swojego posta na mój blog?