Podatki

kontach księgi głównej przychody koszty Artykuł niezbędny

kontach księgi głównej przychody koszty. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0


W podatkach czym jest podatek dochodowy i

W podatkach czym jest podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiedza zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w obszarze podatku dochodowego. Korzyści dla uczestników artykułu o podatku: przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 0


Upewnij się kiedy zwrot podatku pit wpis o podatkach jest

Upewnij się kiedy zwrot podatku pit - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny pchnięcie zostanie położony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego.

Dodany: 2020-06-01 | Komentarze: 0


Upewnij się komu przysługuje zwrot podatku

Upewnij się komu przysługuje zwrot podatku za dziecko - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny siła zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje złączone z.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0


Przeczytaj jak rozliczać koszty

Przeczytaj jak rozliczać koszty samochodu w działalności gospodarczej wejście w życie przepisów zgrupowanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany poprzez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno lecz.

Dodany: 2020-05-25 | Komentarze: 0


Tarcza antykryzysowa i do kiedy zaliczki na podatek dochodowy

Tarcza antykryzysowa i do kiedy zaliczki na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych również niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Dodany: 2020-05-21 | Komentarze: 0


COVID19 i skąd pochodzą dochody rachunkowe

COVID-19 i skąd pochodzą dochody rachunkowe i podatkowe gminy 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził zarówno nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują tak jak nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych.

Dodany: 2020-05-11 | Komentarze: 1


podatki i opłaty lokalne zmiany i Poziomy kosztów wydziałowych

podatki i opłaty lokalne zmiany i Poziomy kosztów wydziałowych ogólnowydziałowe. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka obejmuje powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0


Rozliczanie podatku od towarów i usług

Rozliczanie podatku od towarów i usług w spedycji. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach nader często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a szczególnie.

Dodany: 2020-04-16 | Komentarze: 2


Łączenie się spółek Optymalizację wyników

Łączenie się spółek. Optymalizację wyników syntetycznych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to uznany ekspert, konsultant.

Dodany: 2020-04-08 | Komentarze: 2