PPK

PPK 2020 jednostki samorządu terytorialnego

PPK 2020 jednostki samorządu terytorialnego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, tak aby przygotować się oraz z sukcesem zaimplementować Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 1


Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie wówczas wtedy, gdy przerwa pośród umowami (terminowymi to znaczy bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe,.

Dodany: 2020-02-15 | Komentarze: 2