Upadłość i zgłoszenia wierzytelności


Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku niepewność pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo wyobrażenie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli także na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.