akta osobowe 2020 jakie części

Kodeksy dobrych praktyk Mobbing i dyskryminacja W języku

Kodeksy dobrych praktyk Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i czasem fizycznego bólu. Nakierowany jest wielokrotnie.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 1 | Kategoria: Czas pracy