art 9c karta nauczyciela

Wniosek o przerzut nauczyciela

Wniosek o przerzut nauczyciela na własną prośbę. Status prawny pracowników samorządowych został osobliwy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy.

Dodany: 2020-05-02 | Komentarze: 3 | Kategoria: Inne