bip a zamówienia publiczne

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych uzupełnienia dokumentów w trybie art 26 ust 3 ustawy i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem.

Dodany: 2020-05-26 | Komentarze: 0 | Kategoria: Prawo


odstępowanie od książce ogłoszenia o zamówieniu we wszystkich

odstępowanie od książce ogłoszenia o zamówieniu we wszystkich wymaganych publikatorach,. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, religijny komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 1 | Kategoria: Zamówienia publiczne