czy świadczenia rodzinne wlicza sie do dochodu

Ewidencja pożyczki mieszkaniowej udzielonej ze środków

Ewidencja pożyczki mieszkaniowej udzielonej ze środków ZFŚS. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego dodatkowo rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 0 | Kategoria: Sektor publiczny