Dokumenty unijne

Samodzielny księgowy Zapasy

Samodzielny księgowy - Zapasy – pojęcie wycena prezentacja jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0 | Kategoria: Nauka księgowania