gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie

instrukcja gospodarowania odpadami w firmie zgodnie

instrukcja gospodarowania odpadami w firmie zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki wykonywania aktywności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama CzystGmU nie obejmuje definicji legalnej odpadów komunalnych, zatem ich znaczenia należy wyszukiwać w OdpadyU. Powyższa określenie odpadów komunalnych oznacza, że odpady komunalne.

Dodany: 2019-11-27 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne


sprawozdawczość finansowa banków i przekazanie

sprawozdawczość finansowa banków i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego również.

Dodany: 2019-11-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość