haccp przykładowa dokumentacja

Kontrola systemu HACCP instruktaż opracowania

Kontrola systemu HACCP instruktaż opracowania procedury audytu. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP,.

Dodany: 2020-05-07 | Komentarze: 0 | Kategoria: HACCP