ile lat można amortyzować środki trwałe

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a zarówno pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji również wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wielkość środków trwałych, mieści mienie trwały także wartości niematerialne.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe