jakie środki trwałe nie podlegają amortyzacji

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a zarówno pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji również wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wielkość środków trwałych, mieści mienie trwały także wartości niematerialne.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe


Obowiązki podatnika powiązane z użytkowaniem

Obowiązki podatnika powiązane z użytkowaniem kasy i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż przez net a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania.

Dodany: 2019-12-12 | Komentarze: 3 | Kategoria: Środki trwałe