kiedy podatek cit 15

Dokumentacja kół gospodyń wiejskich

Dokumentacja kół gospodyń wiejskich. Planowanie poszczególnych pozycji budżetowych poprzez specjalistyczne działy. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Podatek dochodowy


Procedury w zakresie leasingu Role i zadania

Procedury w zakresie leasingu. Role i zadania pracowników w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to.

Dodany: 2020-02-04 | Komentarze: 2 | Kategoria: Podatek CIT