konsolidacja sprawozdań finansowych książka

Sprawozdania finansowe za okresy

Sprawozdania finansowe za okresy śródroczne. KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne albo wymagalne wewnątrz miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia,.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne