kontrola zarządcza w jst

Audyt i kontrola zarządcza do kiedy cel artykułu

Audyt i kontrola zarządcza do kiedy cel artykułu o kontroli zarządczej jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej również praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną materie wchodzące w zakres kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak dodatkowo który jest ostateczny.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0 | Kategoria: Audyt