KRS 2020 nr 5 pdf

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości definicja - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie.

Dodany: 2020-06-05 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość