KRS 2020 wykaz

Art wyjaśni krajowe standardy

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości sprawozdanie finansowe - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości