kto sporządza sprawozdanie finansowe

Podatek dochodowy Koszty utrzymania infrastruktury

Podatek dochodowy. Koszty utrzymania infrastruktury cieplnej przesył energii cieplnej. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zadania dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem.

Dodany: 2019-12-10 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne