który zarząd podpisuje sprawozdanie finansowe

Podatek dochodowy Koszty utrzymania infrastruktury

Podatek dochodowy. Koszty utrzymania infrastruktury cieplnej przesył energii cieplnej. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zadania dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem.

Dodany: 2019-12-10 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


Działalność deweloperska Organizacja ewidencji przychodów

Działalność deweloperska. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne także organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności.

Dodany: 2019-12-09 | Komentarze: 2 | Kategoria: MSSF