likwidacja pracodawcy a dokumentacja pracownicza

W dokumentacja pracownicza infor i dniu 1 stycznia

W dokumentacja pracownicza infor i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy status pozwoli na.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 3 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza