nauka pełnej księgowości

Korygowanie błędów wykrytych po zakończeniu roku

Korygowanie błędów wykrytych po zakończeniu roku, w którym powstały. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne