nomenklatura scalona od kiedy

Janusz Zubrzycki Unimex Koszty odprowadzania

Janusz Zubrzycki Unimex. Koszty odprowadzania ścieków. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 1 | Kategoria: Nomenklatura scalona