nomenklatura scalona po angielsku

nomenklatura scalona cn a pkwiu Od 1

nomenklatura scalona cn a pkwiu. Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 stycznia 2020 r. z kolei zaczną posiadać moc prawną istotne przemiany złączone z tzw. białą listą podatników VAT. 150 przeróżnych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. ma zastosowanie split payment. Nowe przepisy przewidują też szereg sankcji w przypadku nieprzestrzegania.

Dodany: 2020-04-14 | Komentarze: 0 | Kategoria: Nomenklatura scalona 2020


Janusz Zubrzycki Unimex Koszty odprowadzania

Janusz Zubrzycki Unimex. Koszty odprowadzania ścieków. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 1 | Kategoria: Nomenklatura scalona