PPK 2020 opinie

PPK 2020 jednostki samorządu terytorialnego

PPK 2020 jednostki samorządu terytorialnego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, tak aby przygotować się oraz z sukcesem zaimplementować Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 1 | Kategoria: PPK