prawo o spółkach handlowych

sprawozdawczość finansowa banków i przekazanie

sprawozdawczość finansowa banków i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego również.

Dodany: 2019-11-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość