sprawozdawczość finansowa banków

sprawozdawczość finansowa banków i przekazanie

sprawozdawczość finansowa banków i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego również.

Dodany: 2019-11-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość


sprawozdawczość finansowa gminy i przekazanie

sprawozdawczość finansowa gminy i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu.

Dodany: 2019-11-13 | Komentarze: 3 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość