środki trwałe w budowie w bilansie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a zarówno pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji również wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wielkość środków trwałych, mieści mienie trwały także wartości niematerialne.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe


Klasyfikacja środków trwałych ze

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku poprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne