ujednolicony unijny kodeks celny

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania tymczasowego aresztowania. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych. Odległości bezpieczeństwa.

Dodany: 2020-01-17 | Komentarze: 2 | Kategoria: Akcyza i cło