wspólnota mieszkaniowa batory

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do reguły będzie wnoszona.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 0 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa