wspólnota mieszkaniowa ustawa

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do reguły będzie wnoszona.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 0 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa


wspólnota mieszkaniowa a split payment i Kosztorys a budżet

wspólnota mieszkaniowa a split payment i Kosztorys a budżet. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów kontraktów, w tym szczególnie wpływu.

Dodany: 2019-11-02 | Komentarze: 2 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa