zatrudnianie cudzoziemców forum

Legalna pobyt cudzoziemca Małżonkowie i dzieci

Legalna pobyt cudzoziemca Małżonkowie i dzieci obywateli RP cudzoziemcy wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne