ustawa o publicznym transporcie drogowym gminy i związki


ustawa o publicznym transporcie drogowym gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w zakresie gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych co to jest publiczny transport zbiorowy i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw. co to jest publiczny transport zbiorowy Proces ustawodawczy związany z pierwotną wersją u.p.t.z. toczył się przez większość 2010 r. Celem jej wprowadzenia miało być w szczególności przeszkoda transportu indywidualnego dodatkowo zapewnienie funkcjonowania podobnie tych linii komunikacyjnych, jakie są nierentowne. Jak ważna jest łączność w gminie i regionie, nie trzeba przekonywać. Rządzący zrobili z niej nawet jedność z ważnych punktów kampanii wyborczej. Transport zbiorowy mógłby być rozwiązaniem i problemów z przemieszczaniem się mieszkańców, i z jakością powietrza. Dla zrealizowania tych założeń wykonano uporządkowania właściwości poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (odnośnie do organizowania przewozów o zasięgu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim). Zaplanowano także, że po upływie niemal sześciu lat zostanie zniesiony obowiązek uwzględniania ulg ustawowych przez przewoźników komercyjnych. W uzasadnieniu ustawy można przeczytać, że zmiany w obszarze funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego wprowadzono z uwagi na ważki sprawa publiczny wypadkowy z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego nieodłączną częścią jest prawo obywateli do przemieszczania się i podróży w ramach zorganizowanego poprzez Państwo systemu transportu zbiorowego.

Komentarze: 1


noavatar.png
Jacek Sztyler autor wielu fachowych publikacji 2020-05-13

Lubię ten post, podobało mi się to. Doceniam za wysiłki.