Zarządzanie i skład zarządu wspólnoty mieszkaniowej w Polsce


Zarządzanie i skład zarządu wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - innymi słowy to w wyniku powstawania nowych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę zarządca wspólnoty mieszkaniowej mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali bądź w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego opisać cechy charakterystyczne sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zaufać zarząd osobie fizycznej albo uchwała wspólnoty mieszkaniowej prawnej. Niestety, ogromnie niewiele osób wie ileś odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, nazywany wówczas często również administratorem, może być również zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a jedynie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i odciążyć go w obszarze czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej znajomości i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę nad tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to jednakże sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli również pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty również czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się w wyższym stopniu nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora również współpracy z przed (stanowi swoiste ogniwo pośrednie wśród ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i regulamin porządku domowego wspólnoty

Komentarze: 2


noavatar.png
Daria Danecka z zakresu prawa ochrony środowiska 2020-05-05

Zwykle nie czytam artykułu na blogach, ale chciałbym powiedzieć, że ten tekst bardzo mnie zmusił, bym na to spojrzał! Twój styl pisania mnie zdziwił. Dzięki, bardzo dobry artykuł.

noavatar.png
Anthonie Wurth mam firmę szkoleniową 2020-05-29

Naprawdę doceniam ten post. Na to wszystko! Dzięki Bogu znalazłem to na Bing. Zrobiłeś mój dzień! Thx ponownie