W Polsce wybory do różnych władz odbywają się w ściśle określonych terminach. Ich daty są ściśle powiązane z datą wcześniejszych wyborów. Dlatego też – kiedy na przykład dochodzi do wcześniejszych wyborów, to również kolejne mają miejsce po określonym czasie.

 

Wybory parlamentarne 2023

W ich trakcie wybieramy posłów i senatorów. W Sejmie jest miejsce dla łącznie 460 posłów a w Senacie dla 100 senatorów. Te wybory odbywają się co 4 lata. Ostatnie wybory parlamentarne w Polsce miały miejsce 13 października 2019 roku, co oznacza że kolejne odbędą się w 2023 roku.

Wybory prezydenckie 2025

Kadencja prezydenta Polski trwa 5 lat i to po tym czasie wybieramy nowego rezydenta Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie. Jedna osoba może pełnić swój urząd nie dłużej niż przez dwie kadencje. Ostatnio wybory miały miejsce w 2020 roku. Oznacza to, że kolejne wybory prezydenckie odbędą się w 2025 roku.

Wybory samorządowe 2023

W naszym kraju wybieramy członków organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli: rad gmin (również rad miast na prawach powiatu), rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Od 2018 roku wybory samorządowe odbywają się co 5 lat (wcześniej były co 4). Ponieważ ostatnie wybory miały miejsce w 2018 roku, to następne odbędą się w 2023 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku i od tego czasu odbywają się w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Od tego czasu w Polsce miały one miejsce w 2004, 2009, 2014 oraz w 2019 roku. Odbywają się one co 5 lat, dlatego też najbliższe odbędą się w 2024 roku.

TPL_BACKTOTOP