We wtorek 12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu. Pierwsze posiedzenie otworzył marszałek-senior Antoni Macierewicz. Posłowie złożyli ślubowanie i wybrali Elżbietę Witek na stanowisko Marszałka Sejmu. W inauguracyjnym posiedzeniu Izby uczestniczył prezydent Andrzej Duda.

 

Przed otwarciem posiedzenia Antoni Macierewicz oraz prezydent Duda, w towarzystwie szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej, złożyli kwiaty przed pamiątkowymi tablicami w gmachu Sejmu.

Bezpośrednio po otwarciu obrad do posłów z orędziem zwrócił się Prezydent. - To wielki zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa zasiadać w tej izbie, dyskutować o najważniejszych polskich sprawach, o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska. Wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne i punkty widzenia na Polskę  – powiedział Andrzej Duda. Zaapelował też o to, by dla nowo wybranych posłów najważniejsza była miłość do drugiego człowieka i ojczyzny, a debaty toczone w Sejmie „nie obrażały i nie budziły zgorszenia”.

- Jestem przekonany, że w bardzo wielu ważnych sprawach da się znaleźć porozumienie i da się znaleźć wspólne zdanie, a nawet jeżeli istnieją różnice poglądów, z całą pewnością są na tej sali osoby, które potrafią prowadzić taką merytoryczną, idącą ku przodowi, ku pozytywnej przyszłości debatę polityczną – powiedział Prezydent.

Andrzej Duda podziękował też wyborcom za rekordowo wysoką frekwencję w październikowych wyborach i pogratulował reprezentantom narodu wyboru.

Do posłów zwrócił się też marszałek-senior Antoni Macierewicz. W okolicznościowym przemówieniu mówił m.in. o znaczeniu niepodległości. - Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych, Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością - podkreślił. Zwrócił też uwagę na fakt, że Sejm IX kadencji jest najbardziej reprezentatywną Izbą od wielu lat. - Zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz, wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych - zaakcentował Antoni Macierewicz.

Po wystąpieniu Marszałka-Seniora posłowie przystąpili do ślubowania według roty określonej w Konstytucji: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pierwszą decyzją Izby w nowej kadencji był wybór Marszałka Sejmu. Stanowisko to objęła poseł Elżbieta Witek.

W swoim wystąpieniu nowo wybrana Marszałek Izby podziękowała posłom za wybór, także posłom spoza jej środowiska politycznego, którzy oddali na nią głos. - To dla mnie ogromny zaszczyt, wyróżnienie i zobowiązanie - podkreśliła Elżbieta Witek. Jak dodała, każdy z posłów jest inny, ale są sprawy, które powinny łączyć. - Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, ze w 37-milionowym narodzie jest 460 osób, które decydują o najważniejszych sprawach dla naszej Ojczyzny i obywateli, to jest to ogromne wyróżnienie, że zasiadamy w tej izbie - powiedziała Marszałek Sejmu. Zadeklarowała też, drzwi do jej gabinetu będą otwarte dla wszystkich posłów.

Następnie, zgodnie z wymogiem konstytucji, dymisję Rady Ministrów złożył premier Mateusz Morawiecki.

W przerwie obrad Marszałek Sejmu wraz z Marszałkiem-Seniorem i Szefem Kancelarii Sejmu była gościem inauguracyjnego posiedzenia Senatu X kadencji, złożyła też kwiaty przed tablicami pamiątkowymi w holu głównym Sejmu.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad Izba wybrała też skład Prezydium Sejmu.

Sejm przerwał obrady do środy.

Fotogaleria: InstagramFlickr

Wystąpienie Prezydenta: YouTube

Wystąpienie Marszałek Sejmu: YouTube

Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów: YouTube

Wystąpienie Marszałka-Seniora: YouTube

 

źródło: sejm.gov.pl

TPL_BACKTOTOP